skip to Main Content
0575-820000 info@spekschoorbv.nl login APIERO

Aangezien wij meer doen dan dat wij hieronder kunnen beschrijven kunt u ons altijd een e-mail sturen met uw verzoek daarin omschreven. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Voor de daadwerkelijke uitvoering van een project leveren wij altijd een TRA(Taak Risico Analyse) en een stappenplan aan. Wij werken volgens onze Algemene Voorwaarden welke wij u graag zullen doen toekomen. Indien u nog meer speciale wensen heeft, kunt u ons altijd benaderen en zullen wij in overleg met u, voor een passende oplossing zorgen.

Reinigen silo’s

Het reinigen van silo’s volgens GMP-/HACCP-codes: Hierbij gaat het om het verwijderen van losse restproducten die op vakkundige wijze worden verwijderd en afgevoerd. Afhankelijk van de soort silo en de samenstelling van het product kan dit door middel van handwerk, het vegen van silowanden en het borstelen van stortleidingen of door het gebruik van een industriële stofzuiger.

Het ontsmetten van silo’s is een wezenlijk onderdeel van het reinigingsproces. Om er zorg voor te dragen dat zowel het reinigen als het ontsmetten volgens de laatste normen gebeurt, is er een samenwerking opgezet met het bedrijf Fumico. Informatie over Fumico kunt u vinden op Fumico.nl of via de link op onze “samenwerkingspagina” .

Verwijderen van restantproduct

Het verwijderen van restanten van een aangekoekt product. In de wandelgangen is het verschijnsel aangekoekt product ook bekend als gedeeltelijk hangend product. Vaak zijn de producten in hoge maten ‘ingehard’. Dit betekent voor een reinigingsteam dat het product handmatig moet worden weggestoken met bijvoorbeeld een greep. In sommige gevallen kan dit gaan om enkele duizenden kilo’s product.

Evenals bij het reinigen gelden ook hier strenge veiligheidsnormen met betrekking tot het veilig werken in besloten ruimtes.

Doorboren van “hangend” product

Ook kan het product blijven “hangen” in een silo. Dit houdt in dat het product een brug tussen de silowanden vormt. Hierdoor kan er geen product uit de silo worden onttrokken. Om het hangende product vrij te maken kan er, vanaf het silodek een gat in het product geboord worden. In zestig procent van de gevallen zal de door het product gevormde brug de stevigheid verliezen en instorten.

De gaten die worden geboord kunnen afhankelijk van de silo en het soort product in doorsnee variëren van 60 tot 250 cm. De boorunits zijn hydraulisch aangedreven en worden vanaf het silodek handmatig gestuurd.

Reparatie

De kleinere silo’s bijvoorbeeld in de agrarische industrie zijn vervaardigd van polyester. Spekschoor onderhoudt en repareert deze silo’s. Het onderhoud van deze silo’s geschiedt merendeels door middel van droog reinigen. Restproduct wordt met kunststof krabbers verwijderd en de silo wordt stofarm geborsteld. Bij het vullen van de silo’s blijft ongeveer een meter of 2 van de silo onbenut. Deze ruimte wordt regelmatig gereinigd, om onder andere stof- en schimmelvorming tegen te gaan. Bij intensief gebruik kan er materiaalbreuk optreden op plaatsen waar het kunststof verbonden is met andere materialen.

De “zwakke plekken” worden door Spekschoor Industriële Reiniging bv voorzien van een versteviging om de levensduur van de silo te verlengen. Daarna wordt het oppervlak voorzien van een nieuwe polyester mat, speciale verharder en afgewerkt met een nieuwe polyester laag.

Leegzuigen

Het gebeurt nog met regelmaat dat er twee verschillende producten in één silo terechtkomen terwijl dit niet de bedoeling was. Spekschoor Industriële Reiniging bv heeft veel ervaring opgedaan met het leegzuigen van silo’s en opslagtanks. De klant kan zelf beslissen of het product terug geblazen moet worden in een andere silo of andere locatie of afgevoerd moet worden dan wel afgezakt moet worden in “big bags”. Hierdoor kan men de schade beperken en meestal het product weer gebruiken. Spekschoor Industriële Reiniging bv heeft samenwerkingsverbanden met meerdere firma’s die in het bezit zijn van zogenoemde “vacuumpressen” met een capaciteit van 8500 kuub luchtverplaatsing. Tevens kunnen de meeste van deze auto’s ook terug blazen en afzakken in big bags. Een en ander kan dan gecoördineerd worden door Spekschoor Industriële Reiniging bv zodat de klant hier minimale overlast en hinder van heeft. Onlangs heeft men bij een producent van melkpoeders een silo met 140 ton gezogen met behulp van twee vacuumpressen en het product daarna afgezakt in big bags. Nadien is het product uit voorzorg gezeefd. De klant heeft het product kunnen behouden en veilig en verantwoord kunnen verwerken. Met regelmaat wordt er een silo leeggezogen omdat men twee verschillende producten per ongeluk in dezelfde silo heeft gekregen. Hier wordt het product gescheiden en afgeroomd en daarna afgezakt of wel terug geblazen.

IMG-20140703-WA001

 

Lijnmengers, lintmengers en meer

Ook voor het droog reinigen van lijn, lintmengers en dergelijke kan men bij de mensen van Spekschoor Industriële Reiniging bv terecht. Op een vakkundige en vooral veilige wijze wordt er door de mensen een menger ontdaan van aangekoekt restproduct. Veelal worden deze mengers nadien voorzien van een coatinglaag zodat aankoeking van het product wordt verminderd en daarmee de reinigingstijd en stilstaand enorm wordt ingekort zodat de kosten weer inzichtelijk worden en blijven.

 

Verwerking en afhandeling van restant producten

Ook voor de complete afhandeling en verwerking van afvalproducten, verkeerd geproduceerd product of producten die dienen te worden vernietigd volgens een waterdicht systeem kunt u bij ons terecht. Doordat Spekschoor Industriële Reiniging bv diverse samenwerkingscontracten heeft met erkende afvalverwerkers en biovergistingsinstallaties kan men op een verantwoorde manier zijn restproduct laten verwerken met een compleet traceerbaar traject. Ook indien het product nog enerlei “waarde” heeft, dan wordt dit op een correcte en eerlijke manier in overleg met de klant afgehandeld.

 

Vloeistoftanks

Ook voor het reinigen van vloeistoftanks en de afvoer van het restant product kan men bij Spekschoor Industriële Reiniging bv terecht. Er komt dan een zuigwagen voor de afvoer en het transport naar een verwerker en de tank(s) worden inwendig door de mensen van Spekschoor bv nat gereinigd. Het “spoelwater” wordt tevens afgevoerd. Nadien wordt de klant voorzien van alle bescheiden en een reinigingscertificaat.

 

Stralen en coaten

Betonnen en stalen silo’s die beschadigd zijn kunnen worden voorzien van een nieuwe coatinglaag en worden zodanig gerepareerd dat de inzetbaarheid voor een lange periode gewaarborgd is. De coatings worden geselecteerd op duurzaamheid en kwaliteit met betrekking tot de samenstelling. Het stralen kan gedaan worden met grit als grondstof maar ook met een product eigen materiaal zoals bijvoorbeeld graan of mais, dat onder hoge druk wordt verwerkt. Door het stralen wordt de silowand enigszins ruw gemaakt waardoor een prima hechtlaag ontstaat voor de coating. De coating op zijn beurt zorgt voor een gladde afwerking van de silowanden waardoor er minder snel product aan de wand hecht. Voor het stralen is speciale uitrusting en apparatuur aanwezig om zeker te zijn van een optimaal resultaat.

 

 

 

 

 

Hogedrukreiniging

Ook voor het reinigen van gevels, gebouwen, nooduitgangen, bulkverladingen en terreinen met behulp van hoge druk kunt u bij ons terecht: wij hebben van die werkzaamheden diverse referenties.

Back To Top